8 ملک مورد نظر یافت شد
2 حمام
2 اتاق خواب
2 گاراژ
4 حمام
5 اتاق خواب